Grants and research projects

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2014

 
Projekt POIG 01.01.02-02-006/09
Nowe wydajne Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych

Projekt MNiSW nr 0323/IP3/2011/71
Własności optyczne materiałów fluorkowych oraz tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

MPD/2009-3/4, International PhD Programme
Physics of future quantum based information technologies

2013

 
Projekt POIG 01.01.02-02-006/09
Nowe wydajne Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych

Projekt MNiSW nr 0323/IP3/2011/71
Własności optyczne materiałów fluorkowych oraz tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

Projekt Badań Własnych dla Młodych Naukowców nr: 538-5200-B159-13
Spektroskopia wysokociśnieniowa wybranych materiałów domieszkowanych jonami Pr3+

Projekt Badań Własnych dla Młodych Naukowców nr: 538-5200-B214-13
Badanie wpływu domieszek w postaci Al3+ oraz Zr4+ na strukturę i właściwości spektralne ortokrzemianu strontu aktywowanego Eu2+

Projekt Badań Własnych dla Młodych Naukowców nr: 538-5200-B160-13
Badanie fosforanów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+

MPD/2009-3/4, International PhD Programme
Physics of future quantum based information technologies

2012

 
Projekt POIG 01.01.02-02-006/09
Nowe wydajne Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych

Projekt rozwojowy NCBiR NR15 0029 06/2009
Synteza i charakteryzacja materiałów funkcjonalnych

Projekt MNiSW nr 0323/IP3/2011/71
Własności optyczne materiałów fluorkowych oraz tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

2011

 

Projekt POIG 01.01.02-02-006/09
Nowe wydajne Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych

Projekt rozwojowy NCBiR NR15 0029 06/2009
Synteza i charakteryzacja materiałów funkcjonalnych

Projekt RPO WP Centrum Zaawansowanych technologii POMORZE
Umowa projektowa UDA-RPPM-01.05.01-00-011/08-00

Projekt MNiSW nr 0232/H03/2010/70
Własności spektroskopowe kryształów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

2010


Projekt badawczy MNSW nr 0091/B/H03/2008/34
Badanie procesów relaksacyjnych oraz luminescencji anomalnej w wybranych kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Projekt rozwojowy NCBiR NR15 0029 06/2009
Synteza i charakteryzacja materiałów funkcjonalnych

Projekt POIG 01.01.02-02-006/09
Nowe wydajne Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych

Projekt RPO WP Centrum Zaawansowanych technologii POMORZE
Umowa projektowa UDA-RPPM-01.05.01-00-011/08-00

Projekt RPO WP
Fizyka dla przyszłości / Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego
Umowa projektowa UDA-RPPM.02.01.00-00-014/08-00

Projekt PO KL
Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, a w jego ramach Zadanie 6 o tytule Nowoczesne laboratorium źródłem nowej wiedzy
Umowa projektowa UDA-POKL.04.01.01-00-180/08-00

2009


Projekt badawczy MNSW nr 0091/B/H03/2008/34
Badanie procesów relaksacyjnych oraz luminescencji anomalnej w wybranych kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Projektu badawczy zamawiany PBZ/MEiN/01/2006/39
Badanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

Projekt rozwojowy NCBiR nr R15 0029 06/2009
Synteza i charakteryzacja materiałów funkcjonalnych

Projekt badawczy MNSW nr 3384/B/H03/2009/37
Luminescencja Kryształów tlenkowych jonami Pr3+

2008

Projekt badawczy MNSW nr 0091/B/H03/2008/34
Badanie procesów relaksacyjnych oraz luminescencji anomalnej w wybranych kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Projektu badawczy zamawiany PBZ/MEiN/01/2006/39
Badanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن

Comments are closed.